Copyright website by Sint Nicolaas Centrale Bolsward
TIPS EN TRUCS VOOR EEN GESLAAGD BEZOEK
Waar u zelf voor moet zorgen bij een Huisbezoek:
Korte schriftelijke Informatie over de kinderen en eventuele andere aanwezigen, aan wie er op het sinterklaasfeest aandacht gegeven moet worden. Dit dient gedaan te worden via een e-mailbericht aan ons.
Let wel: Sinterklaas is niet de persoon om te 'straffen' daar hij een kindervriend is!

Cadeaus voorzien van naam, duidelijk geschreven welke door Sinterklaas en zijn Pieten beperkt uitgedeeld kunnen worden, dit laatste afhankelijk van de overeengekomen bezoektijd en het aantal betreffende personen.

Eventuele mogelijke andere wensen op tijd doorgeven.
Waar u zelf voor moet zorgen bij een Bedrijf-, Vereniging- of andere vorm van bezoek:
Korte schriftelijke informatie over de aanwezige kinderen c.q. medewerkers en andere aanwezigen op het Sinterklaasfeest, vooraf aangeleverd.
Uiterlijk 3 dagen voor het bezoek plaatsvindt.

Cadeaus duidelijk voorzien van de naam van het kind die Sinterklaas en zijn pieten uitdelen.

Gaarne informatie over het bedrijf voor de algemene beeldvorming.
Ook kan de Sint dan in zijn openingspraatje even een referte maken naar het bedrijf.

Tot slot:
Een leuk versierde en aangeklede ruimte waarin het feest zal plaatsvinden, zal zeker bijdragen tot een geslaagd geheel!
HOME
WIE ZIJN WIJ
NIEUWS
INFORMATIE BOEKEN
GOUDEN REGELS
TIP & TRUCS
CONTACT
FOTO'S
LINKS
HET ORGANISEREN
Sint Nicolaas Centrale Bolsward